Ön Bilgilendirme & Gizlilik

Sözleşme Konusu : İş bu sözleşmenin konusu, Müşterinin Satıcıya ait web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Website sitesinin ödeme ile ön bilgilendirme sayfaları ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Ürün Teslimi : Sözleşme konusu ürün, teslimat bilgilerinde belirtildiği sürede, yasal olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak siparişi veren kişiye veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi sırasında kargo ücreti müşteri tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise müşteri, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak satıcıya bildirmek zorundadır.

Cayma Hakkı : Müşterinin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için sitede yer alan değişim ve iade prosedüründe belirtildiği şartlarda bildirimde bulunulması ve ürünün bu prosedür çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ürünün kargo teslim tutanağı aslı ile fatura aslının iadesi zorunludur. Belgelerin ulaşması ve iadenin onaylanmasını takip eden 10 işgünü içerisinde ücret iadesi için girişim başlatılır. Ücret iadesinde kargo masrafları, aracı kurum ve kuruluş komisyonları v.b. giderler kesilir.

Özel Bilgiler : Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi (isim, telefon, adres, e-posta vb…) sizlerden talep etmektedir. Veritabanında toplanan bu bilgiler hiçbir kişi, kurum veya kuruluşla paylaşılmamakta ve satmamaktadır. Gizlilik Politikası herhangi başka bir kaynak veya yöntem kullanılmadan websitesi üzerinden elde edilen bilgiler için geçerlidir. Müşteri dilediği zaman veritabanındaki bilgilerin silmesini isteyebilir. Tüm kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.